Slide LeftSlide Right

Popis produktu

SunJack je univerzálny modulárny systém riadenia spotreby energie v domácnosti s možnosťou regulácie výkonu fotovoltickej elektrárne. Zabezpečí maximálne využitie vyrobenej energie a minimalizuje prietok energie do distribučnej siete. Tým znižuje množstvo energie nakúpenej zo siete. Eliminuje potrebu zmien v nastaveni riadenia spotrebičov v zavislosti od stavu počasia a zjednodušuje interakciu s používateľom.

SunJack dokáže riadiť pripojené spotrebiče v domácnosti samostatne, bez nutnosti fyzického pripojenia fotovoltického meniča, bez pripojenia vonkajších snímačov ako je senzor slnečného žiarenia, snímač teploty a podobne. Jedinou požiadavkou je pripojenie do siete internet.

SunJack využíva matematický model pre výpočet okamžitej výroby energie, kde vstupom sú údaje o predpovedi počasia pre danú lokalitu, množstvo inštalovaných fotovoltických panelov, ich výkon, orientácia, sklon a geopoloha. Meteorologické predpovede a stav aktuálneho počasia sú niekoľkokrát za deň sťahované od renomovaných poskytovateľov a sú k dispozicii pre akúkoľvek lokalitu.

SunJack reportuje stav spotrebičov, štatisiky o množstve vyrobenej a spotrebovanej energie, popripade zistene chyby v infraštruktúre cez e-mail na Vami zvolenú adresu.

SunJack umožňuje diaľkový pristup cez internet alebo domácu sieť, bez nutnosti inštalácie špeciálneho programu vo vašom počítači, telefóne alebo tablete. Stačí len pripojenie do siete a akýkoľvek webový prehliadač.

SunJack je možné použiť aj samostatne na ovládanie spotrebičov bez FVE, alebo len na zabezpečenie nulovej dodávky elektrickej energie z FVE do rozvodnej siete.

Štandardné funkcie

• Definovanie spotrebičov a scenárov.
• Definovanie vlastností a priorít riadených spotrebičov.
• Pripojenie senzora slnečného žiarenia (nie je nevyhnutné).
• Pripojenie obojsmerného elektromera (v závyslosti od požadovaných funkcií).
• Nastavenie viacerých časov spúšťania scenára v rámci dňa.
• Regulovanie výkonu meničov s cieľom obmedziť dodávku energie do verejnej siete.
• Nastavenie aktívnych dní pre scénar (denne/párne/nepárne/dni v týždni/každých x dní).
• Nastavenie fixných časov spustenia spotrebičov.

Režim SMART

Aby bola regulácia čo najpresnejšia, je nevyhnutné vedieť, koľko energie Vaša FVE práve vyrába. Funkcia SMART, na základe vlastného algoritmu využitím presnej polohy, orientácie a sklonu panelov, vie pomocou meteorologických dát účinne odhadnúť, koľko energie Vaša FVE práve vyrába a koľko energie bude vyrábať za určitý čas. Podľa toho vie veľmi efektívne prispôspobovať ovládanie jednotlivých spotrebičov tak, aby sa vyrobená energia spotrebovala doma a zároveň sa nespúštali spotrebiče, keď je výroba nedostatočná. Najpresnejšie výsledky je možné dosiahnuť pripojením senzora slnečného žiarenia a merača smeru výkonu do a s distribučnej sústavy (obojsmerný elektromer). Pre zabezpečenie regulácie výkonu pre nulovú dodávku do siete je meranie smeru toku výkonu nevyhnutné.

Náklady

Vaša FVE vyrába najviac energie práve vtedy, keď ju neviete spotrebovať. Práve ste v práci, na dovolenke a pod.. Energiu ktorú nespotrebujete, dodáte za symbolickú sumu do siete, aby ste si v čase, keď potrebujete, kúpili zo siete drahú energiu. Niektoré distribučné spoločnosti už dnes, v budúcnosti všetky, zakazujú dodávať energiu do distribučnej siete. Bez aktívnej regulácie spotrebičov – ich zapínanie a vypínanie práve vtedy, keď máte dostatok vyrobenej energie, spotrebujete maximálne 20% vyrobenej energie. S reguláciou SunJack až 80%. Vaša návratnosť investície do fotovoltickej elektrárne sa významne skráti.

Vlastnosti

• Inteligentný spôsob zapínania spotrebičov podľa presných časových plánov alebo režim SMART.
• Riadenie výkonu FVE – zabezpečuje riadenie výkonu a nulovú dodávku do siete podľa EEG 2012 §6.
• Režim SMART využíva predpoveď počasia z internetu, sofistikovaný odhad výroby FVE, ale aj dáta z pripojeného senzoru slnečného žiarenia.
• Režim SMART zohľadňuje VT a NT ako aj signál z HDO.
• Intuitívne webové rozhranie.
• Montáž na DIN lištu alebo samostane.
• Jednoduchá inštalácia a široká škálovateľnosť.
• Prístup cez internetový prehliadač z domácej siete alebo z internetu.

Diaľkový prístup

• Prístup do systému je možný pomocou ľubovoľného webového prehliadača z lokálnej/domácej počítačovej siete, alebo zo siete internet.
• Cez web rozhranie je možné systém konfigurovať a monitorovať.
• Diaľkový prístup z internetu je možný cez verejnú IP adresu, NAT alebo DDNS. Za ročný poplatok je možné zabezpečiť prístup cez vlastnú doménu napr. “mojtext.remote.sunjack.sk”.

Senzory

• Senzor žiarenia. Slúži na okamžitú reakciu regulátora na lokálne poveternostné podmienky. Nie je nevyhnutný, pretože predpovede počasia sú dostatočne presné a poskytované v hodinovom intervale.
• Obojsmerný elektromer slúži na zistenie množstva a smeru toku výkonu. V prípade, že Vaša FVE vyrába viac energie, ako domácnosť dokáže spotrebovať, SunJack zapne spotrebič alebo v prípade požiadavky na nulovú dodávku do siete obmedzí výkon FVE meniča.

Prevedenie a montáž

• Riadiaca jednotka je v hliníkovej skrinke s montážou na stenu alebo na DIN lištu.
• Zariadenie je určené na prevádzku vo vnútornom prostredi (pod strechou) a ma krytie triedy IP50. V prípade vonjkajšej montáže, je nutné zariadenie umiestniť do skrinky s krytím minimálne triedy IP55.

Napájanie

• Riadiaca jednotka je napájaná z externého jednosmerného zdroja 9 … 28V s výkonom aspoň 10W.
• Dodávaný zdroj môže byť v prevedení na DIN lištu alebo samostatný zdroj s prípojnou šnúrou a vidlicou do 230V zásuvky.
• Spotreba elektrickej energie je menej ako 5W.

Inštalačný a používateľský manuál    Stiahnuť

Používame overené predpovedné modely počasia, spolupracujúce z celosvetovou sieťou pozorovací­ch staníc.

Konfigurácie a Ceny

Máme pripravené 3 predkonfigurované balíčky plus možnosť dorobiť na zákazku ďaľšiu funkcionalitu alebo rozšíriť existujúcu konfiguráciu.

 

Všetky ceny sú uvedené s 20% DPH.

 

Basic

od ,-EUR

Základná konfigurácia

 • Riadiaca jednotka SunJack + napájací zdroj.
 • Priame zapínanie max.3 spotrebičov pomocou stýkačov pripojených na výstupné porty.
  (20A stýkač +19,-EUR)
 • Vzdialené zapínanie max.3 spotrebičov pomocou diaľkovo ovládaných stýkačov po LAN/WAN sieti.
  (diaľkovo ovládaný 20A stýkač +59,-EUR)
 • Vzdialené zapínanie max.3 spotrebičov pomocou zásuviek ovladaných cez WiFi sieť.
  (WiFi 16A zásuvka +49,-EUR)

Compact

od ,-EUR

Rozšírená konfigurácia

 • Riadiaca jednotka SunJack + napájací zdroj.
 • Priame zapínanie max.12 spotrebičov pomocou stýkačov pripojených na výstupné porty.
  (20A stýkač +19,-EUR)
 • Vzdialené zapínanie max.12 spotrebičov pomocou diaľkovo ovládaných stýkačov po LAN/WAN sieti.
  (diaľkovo ovládaný 20A stýkač +59,-EUR)
 • Vzdialené zapínanie max.12 spotrebičov pomocou zásuviek ovladaných cez WiFi sieť.
  (WiFi 16A zásuvka +49,-EUR)
 • Možnosť rozšíriť počty ovládaných spotrebičov podľa požiadavky.

Premium

od ,-EUR

Rozšírená konfigurácia s elektromerom

 • Riadiaca jednotka SunJack + napájací zdroj.
 • Priame zapínanie max.12 spotrebičov pomocou stýkačov pripojených na výstupné porty.
  (20A stýkač +19,-EUR)
 • Vzdialené zapínanie max.12 spotrebičov pomocou diaľkovo ovládaných stýkačov po LAN/WAN sieti.
  (diaľkovo ovládaný 20A stýkač +59,-EUR)
 • Vzdialené zapínanie max.12 spotrebičov pomocou zásuviek ovladaných cez WiFi sieť.
  (WiFi 16A zásuvka +49,-EUR)
 • Možnosť rozšíriť počty ovládaných spotrebičov podľa požiadavky.
 • Obojsmerný elektromer s M-BUS rozhraním.
 • Plynulá regulácia výkonu el.vyhrievacích telies.
 • Riadenie spotrebičov s cieľom dosiahnuť nulovú dodávku el.energie do rozvodnej siete.

V prípade že Vám nevyhovuje ani jedna z uvedených konfigurácií alebo požadujete inú funkcionalitu, kontaktujte nás, radi Vám pripravíme riešenie na mieru.

Príklady možných rozšírení:
• Monitorovanie a vizualizácia údajov z externých zariadení a senzorov:
  · Striedače solárnej elektrárne (SMA,…)
  · Ostrovný akumulátorový systém (STUDER,…)
  · Senzor slnečného svitu
  · Merač rýchlosti vetra
  · Vodomer
• Riadenie zavlažovania na základe predpovedí počasia s diaľkovým prístupom – RainJack.
• Riadenie žalúzií.
• Spínanie osvetlenia.

Novinky

Spojili sme spolu radosť z práce, skúsenosti a zodpovednosť.

Kontakt

Collect Sun s.r.o.
Konopná 52
821 05 Bratislava
Slovakia

Mail sunjack@collectsun.sk

Phone +421 (0) 905 908 747

Pošlite nám správu